top of page

Gerechtelijke incasso

In sommige zaken is het niet mogelijk om in de minnelijke incasso fase betaling te verkrijgen. In die gevallen kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Wij staan met een gemotiveerd team van juridisch medewerkers klaar om u in een mogelijke gerechtelijke procedure van dagvaarding tot vonnis te begeleiden. Wij vervaardigen in dat geval alle processtukken en treden op als uw gemachtigde.

Voor zaken waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat noodzakelijk is, kunt u uiteraard ook bij ons terecht. Wij hebben afspraken met diverse advocaten over zaakbehandeling en voordelige tarieven.

Wij adviseren u graag over het voeren van een gerechtelijke procedure.

Neem met ons contact op voor een vrijblijvend advies. 

 Scales of Justice

Geld moet vrij stromen, zodat het kan worden vermenigvuldigd

Mark Fischer

bottom of page