top of page

GRATIS CONSULT AANVRAGEN

GRATIS CONSULT AANVRAG! 

Neem vaandag nog contact met ons op!

e-mail: info@mv-incasso.nl

mob: +31 623 867 915

Diensten

Incasso

 1. Wanneer uw factuur niet wordt betaald, is dat zeer vervelend. MV- Incasso helpt met uw openstaande vorderingen. Dit kan, afhankelijk van uw wensen, met een harde of zachte aanpak. Uw klantrelatie staat voorop, wij passen ons aan.

       Wanneer u de factuur uit handen heeft gegeven, zullen wij uw klant met een passende aanpak                benaderen en aanschrijven en er alles aan doen dat de factuur alsnog wordt betaald.

Kosten

 1. MV- Incasso is helder en transparant als het over de kosten gaat. Op onze tarievenpagina staan alle kosten vermeld. Zowel de kosten van een abonnement als de kosten van een losse opdracht.

Uitgebreide toelichting

 • Er wordt een sommatiebrief naar uw debiteur verzonden, zowel aangetekend als via de reguliere post. Hierin wordt gesommeerd om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen, inclusief de wettelijke rente (van de hoofdsom) te voldoen ,evenals wordt de debiteur op de hoogte gebracht dat bij uitblijven van betaling , MV-Incasso bij tweede herinneringsbrief de buitengerechtelijke kosten in zijn rekening brengt .

 •  Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van 14 dagen, volgt een tweede herinneringsbrief. De debiteur dient het totale bedrag binnen 14 dagen aan MV- Incasso te voldoen, inclusief de wetelijke rente ( van de hoofdsom ) en de buitengerechtelijke kosten aan MV-Incasso .

 • Indien er geen betaling volgt binnen 14 dagen, wordt de debiteur telefonisch benaderd en wordt de laatste sommatiebrief verzonden. In deze brief wordt de debiteur eveneens op de hoogte gebracht, dat bij uitblijven van de betaling, de debiteur een dagvaarding kan verwachten.

 • Zo’n 70% van alle facturen wordt in het voortraject binnengehaald. Mocht het onverhoopt niet lukken om in het voortraject de vordering te innen, kunt u kiezen om door te gaan met een gerechtelijke procedure. Deze keuze staat u volledig vrij!

Incasso Indienen

 

De relevante informatie die wij nodig hebben:

 • Kopiecontract (indien van toepassing)

 • Kopiefactuur

 • Uw algemene voorwaarden

 • Kopie herinnering/aanmaning/ingebrekstelling

 • Kopie gevoerde correspondentie

 • Reden van wanbetaling (indien bekend)

 • Gegevens over uw debiteur: adres, e-mail, bankrekeningnummer (indien bekend) en eventueel zijn inkomstenbron

Wij starten met het proces en  gaan de bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel controleren . 

Uw zaak krijgt een dossiernummer toegewezen, dit is tevens uw referentienummer.

bottom of page