top of page

ZAPYTAJ O DARMOWĄ KONSULTACJĘ

DARMOWA KONSULTACJA!

Neem vaandag nog contact met ons op!

e-mail: info@mv-incasso.nl

mob: +31 623 867 915

Usługi

Windykacja

 1. Kiedy faktura nie jest zapłacona, jest to bardzo uciążliwe.

 2. MV- Incasso pomaga w regulowaniu zaległych roszczeń, jest to możliwe w zależności od oczekiwań klienta.

 3. Twoje relacje z klientami są najważniejsze dlatego dostosowujemy się.

 4. Po otrzymaniu faktury skontaktujemy się z klientem i napiszemy do niego odpowiednie pismo oraz zrobimy wszystko aby faktura została zapłacona. 

Koszty

 1. MV- Incasso jest jasne i przejrzyste, jeśli chodzi o koszty usług. Wszystkie ceny są wyszczególnione w zakładce CENNIK USŁUG. Zarówno koszty abonamentu jak i koszty oddzielnego zlecenia.

Obszerne wyjaśnienie

 • `Wezwanie do zapłaty zostaje wysłane do Twojego dłużnika listem poleconym jak i zwykłym listem pocztowym. W tym liście dłużnik będzie podsumowany o zapłacie Twoich należności, wraz z odsetkami (od kwoty głównej), oraz będzie poinformowany że jeżeli nie zapłaci do 14 dni, to przy kolejnym wezwaniu będą naliczane incassokosten przez MV- Incasso. 

 • Jeśli w ciągu 14 dni nie nastąpi płatność, nastąpi wysłanie drugiego listu przypominającego. Dłużnik będzie poinformowany o zapłacie  Twojej należności wraz z odsetkami od kwoty głównej, oraz będą naliczone incassokosten przez MV- Incasso. 

 • Jeżeli w ciągu 14 dni nie nastąpi płatność, będziemy kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie oraz będzie wysłany ostatni list powiadamiający. W tym liście dłużnik będzie poinformowany że jeżeli nie zapłaci w wyznaczonym terminie może spodziewać sie pozwu do sądu

 • Około 70% zaległych faktur płatniczych udaje nam się odzyskać  w procesie wstępnym. Natomiast w niektórych przypadkach jeżeli proces wstępny nie pomaga podejmujemy postępowanie prawne i wnosimy sprawę do sądu  Masz całkowitą swobodę wyboru tej opcji!

Incasso - Dokumenty

 

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia Incasso:

 • Kopia umowy (jeśli dotyczy)

 • Kopia faktur

 • Ogólne warunki

 • Kopia przypomnienia /zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania

 • Kopia korespondencji

 • Informacje o twoim dłużniku: adres, adres e-mail, numer rachunku bankowego (jeśli jest znany) i ewentualnie jego źródło dochodu

Przygotowujemy proces i sprawdzamy dane firmy w Izbie Handlowej. (Kamer van Koophandel ). 

Twoje zlecenie otrzyma numer sprawy, jest to również numer referencyjny.

bottom of page