top of page

Stawki polecenia zapłaty MV

Normalna działalność sądowa windykacyjna   Stawka godzinowa|   VAT 21%   Cechy szczególne  

Czynności pozasądowe, takie jak:        

trzy pisemne odpowiedzi na zadłużenie w tym zakresie     75€      wył.          zobaczyć   ogólne warunki 

prawo ,  wiadomość tekstowa  , odpowiedź e-mail   i osobisty

telefon  Kontakt .  

Inne czynności                      Stawka godzinowa      VAT 21%     Cechy szczególne  

prowadzenie negocjacji, udzielanie

doradztwo, ocena problemów (prawnych),

odpowiedzieć na obronę,

prowadzenie postępowań sądowych,

praca na stanowiskach, sporządzanie wezwań,

pisanie wniosków, przygotowywanie      75€      wył.         zobaczyć  ogólne warunki 

i uczestnictwo w spotkaniu stron,

przesłuchanie świadka, wizyta na miejscu, czas dojazdu,

studiowanie i wydawanie wyroków.

Koszty parkowania, opłaty za przejazd

bottom of page